Huhtikuun yrittäjien aamukahvitilaisuuteen Koskihalliin Vilppulaan kokoontui torstaina 11.4. reilut kaksikymmentä osallistujaa. Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti Javasko Oy:stä Jaakko Vastamäki.

Pirkanmaan ELY-keskuksesta mukaan oli kutsuttu projektipäällikkö Mikael Andolin, joka kertoi ennakointipalvelun toiminnasta, Pirkanmaan työvoiman ja osaamistarpeiden nykytilasta sekä lopuksi tulevaisuuden trendeistä ja ennustetuista talouden kehityskuluista. Andolin kertoi, että tulevaisuuden ennakoinnilla pyritään parantamaan päätöksenteon tietopohjaa, joten tavallaan ennakointi on tulevaisuuden tekemistä: ”Emme voi tietää kaikkea ennakointipalvelussa, mutta voimme auttaa löytämään tietoa. Ennakointi ei ole vain tiettyjen asiantuntijatahojen yksinoikeus, vaan yleisestikin olisi hyödyllistä omaksua tulevaisuusorientoitunut työskentelytapa ja –kulttuuri.”

Andolin kertoi madonlukuja Pirkanmaan työllisyystilanteesta. Työttömien määrä on vuoden takaiseen verrattuna kasvanut noin 5 000 työttömällä, ja nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä on yli 4 100 henkilöä. Nuorten työttömien määrä on noussut vuoden takaisesta yli 25 prosenttia. Avoimia työpaikkoja on jonkin verran vähemmän kuin vuosi sitten, mutta toisaalta 1 200 kappaletta enemmän kuin kuluvan vuoden tammikuussa. Pirkanmaalla eniten avoimia työpaikkoja on sosiaali- ja terveydenhuollossa, palvelutyössä sekä teollisessa työssä. Kuljetus- ja liikennealan työt ovat lisääntyneet huimat 274 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Katso Andolinin esitys tästä.

Toimiala-onlinen talousennusteen mukaan työllistävimmät alat Pirkanmaalla vuonna 2016 ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, liike-elämän palvelut ja kauppa. Suurimmat kasvualat ennusteen mukaan Pirkanmaalla ovat liike-elämän palvelut, kemianteollisuus, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut sekä talonrakentaminen.

Puheenvuoronsa lopuksi Andolin kertoi muuttuvasta työelämästä. Ennen työ on ollut merkittävä identiteetin rakentaja. Mistä nykypäivänä identiteetti rakentuu kun nuorilla aikuisilla on kymmeniä eri pätkätöitä monilta eri aloilta? Muutoksesta tulee pikku hiljaa osa työtä. Kaksituntisen tilaisuuden lopuksi virisi vielä keskustelu muutoksesta, työelämän kannustavuudesta ja Mänttä-Vilppulan menestystekijöistä.

www.temtoimialapalvelu.fi

–  mm. toimialaraportit, alue- ja toimialaennusteet, työnvälitystilastot, yritys- ja toimipaikkatilastot

–  Työmarkkina- ja osaamistarve-ennakointia ammateittain, avoimet työpaikat ja niiden määrällinen kehittyminen
Yrittäjien aamukahvitilaisuudet pidetään joka kuukauden toinen torstai kello 9.
Seuraavat aamukahvitilaisuudet ovat: 16.5. (helatorstain takia) ja 13.6. Heinäkuussa ei järjestetä aamukahvitilaisuutta.
20 henkilöä seuraavat kokoushuoneessa esittelijän esitystä.