Elinkeinon avainluvut

Mänttä-Vilppulan ja kehitysyhtiöiden tunnusluvut

Kehitysyhtiöiden toiminnan tulokset ilmenevät välillisesti ja viiveellä esimerkiksi yritysten yhteisöverojen maksuissa, perustettujen yritysten lukumäärässä tai työllisyyden luvuissa.

Kehitysyhtiöiden toimintavuosi tunnuslukuina

Elinkeinoelämän kehittäminen

540

Yritysten liiketoiminnan kehitystehtävää

120

Usean yrityksen kehitysprojektia

120

Usean yrityksen kehitysprojektia

Kaupungin elinvoimahankkeiden edistäminen ja toteuttaminen

Osaamisen kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa

Kaupungin edunvalvonnan erityistehtävät

Kiinteistöluvut

22 000 m2

Teollisuus-, liike- ja toimistotilaa

91 %

Tiloista vuokrattu

3,50 €/m2

Vuokrahinta alkaen tuotantotilasta, sijainnista ja sopimuksen sisällöstä riippuen (alv 0 %)

7,40 €/m2

Vuokrahinta keskimäärin liike- ja toimistotilasta           (alv 0 %)

86 %

Korjausinvestoinneista hankittiin paikallisilta yrityksiltä

45 000 €

Korjausinvestointeja

Elinkeinon avainluvut

Perustettujen yritysten lukumäärä Mänttä-Vilppulassa 2016-2023

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy, * Taloustutka Oy

Yritysten lukumäärä Mänttä-Vilppulassa liikevaihdon mukaan

TOL2008, liikevaihto > 1m€, n = 49, yritysten kotipaikka Mänttä-Vilppula

Toimiala 1-2 m€ 2-10 m€ 10-20 m€ 20-50 m€ 50-100 m€
Vähittäiskaupppa 4 5
Metallituotteiden valmistus 1 3 2
Sahatavaran, puu- ja korkkituotteiden valmistus 2 1 1 1
Erikoistunut rakennustoiminta 3
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto, asennus 2 1
Muut 10 13 2 2 1

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Yhteisöveroa eniten maksaneet yritykset Mänttä-Vilppulassa 2022

Yhteisöveronsaajia ovat valtio ja kunnat. Verovuonna 2024 valtion jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 76,31 prosenttia ja kuntien 23,69 prosenttia.

Runtech Systems Oy

1 710 457 €

Kinnaskoski Oy

1 119 026 €

Mäntänvuoren Terveys Oy

651 916 €

JS-Lämpöpuu Oy

636 374 €

Koneosapalvelu Oy

182 818 €

Lähde: Verohallinto

Yritysten lukumäärä toimialoittain Mänttä-Vilppulassa 2022

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Väestö ja työllisyys Mänttä-Vilppulassa 2015-2022

Tieto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Väkiluku 10.604 10.448 10.256 9.983 9.855 9.673 9.563 9.360
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, % -1,1 -1,5 -1,8 -2,7 -1,3 -1,8 -1,1* -2,1
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, % 12,9 12,4 12,1 11,8 11,6 11,5 11,6* 11,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 56,5 56,2 55,5 54,6 54,1 52,8 51,8* 51,1
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % 30,6 31,4 32,4 33,6 34,3 35,7 36,6* 37,5
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 3.642 3.629 3.563 3.533 3.461 3.288 3.408
Työllisyysaste, % 63,5 64,8 65,8 67,8 67,3 66,9 70,2
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, % 77,1 77,4 75,9 75,9 75,6 76,6 76,3
Työttömyysaste, % 16,4 14,8 13,0 10,2 10,8 13,2 8,8 10,7
Taloudellinen huoltosuhde 191,2 187,9 187,8 182,6 184,7 190,6 180,6
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä 3.867 3.835 3.776 3.841 3.666 3.586 3.692
Työpaikkaomavaraisuus 106,2 105,7 106,0 108,7 105,9 107,7 108,3

Lähde: Tilastokeskus, * Taloustutka

15 suurinta työnantajaa Mänttä-Vilppulassa 2022

henkilöstömäärän mukaan, vuoden 2021 luvut suluissa

Työnantaja Vakituisen hlö:stön
määrä
Liikevaihto m€ Tilikauden voitto/
-tappio m€
Kotipaikka,
perustamisvuosi
Mäntävuoren Terveys  Oy
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat
erikoislääkäripalvelut
441 (416) 54 (54) 2,6 (2,9) Mänttä-Vilppula, 2012
Metsä Tissue Oyj
Muiden välituotteiden tukkukauppa
400 (440) 192 (206) – 6,3 (11,7) Helsinki, 2003
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Julkinen yleishallinto
312 + 66*
(322 + 65*)
Mänttä-Vilppula, 2009
Formica IKI Oy
Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien
valmistus
130 (136) 24 (32) -3,7 (-1,2) Mänttä-Vilppula, 1989
Metsä Fibre Vilppulan saha
Massan valmistus
50-99 hlö**
(50-99 hlö**)
Helsinki, 1990
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
Museoiden toiminta
50-99 hlö*
(50-99 hlö*)
Mänttä-Vilppula, 1934
Javasko Oy
Metallien työstö
93 (93) 19,6 (15,4) 0,96 (0,45) Mänttä-Vilppula, 1985
Runtech Systems Oy
Kone- ja prosessisuunnittelu
82 (89) 44,4 (35) 6,4 (0,7) Mänttä-Vilppula, 1997
Javasko Machines Oy
Metallien työstö
72 (68) 5,2 (4,7) 0,2 (0,5) Mänttä-Vilppula, 2017
Sastamalan Koulutuskuntayhtymä / MSKK
Keskiasteen ammatillinen koulutus
69 (70) Sastamala, 2017 (1978)
Koneosapalvelu Oy
Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto
54 (54) 15,3 (14,4) 0,7 (0,5) Mänttä-Vilppula, 1976
Kojair Tech Oy
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen
jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
49 (48) 5,8 (10,3) 0,0096 (-0,12) Mänttä-Vilppula, 2009
Vilmet Oy
Metallien käsittely ja päällystäminen
39 (40) 11,8 (9,2) 0,002 (0,02) Mänttä-Vilppula, 2004
KMV-Turvapalvelut Oy
Yksityiset turvallisuuspalvelut
40 (30) 2,4 (1,93) 0,08 (0,15) Mänttä-Vilppula, 1993
Refimex Machinery Oy
Metallien työstö
34 (30) Mänttä-Vilppula, 1988

Lähde: Taloustutka Oy 

*määräaikaiset työntekijät
**Henkilöstön suuruusluokka 50-99 hlö