Kehittämishankkeet

Elinvoimaa kehittämishankkeista

Edistämme yritysten menestystä ja lisäämme alueen elinvoimaisuutta hankkeiden avulla. Hankkeiden teemat pureutuvat ajankohtaisiin, alueellisiin ja yrityslähtöisiin alueellisiin kehittämistarpeisiin.

Kehittämishankkeet kuuluvat MW-Kehityksen erityistehtäviin. MW-Kehitys on kokenut hanketoimija ja luotettava hankekumppani. EU-osarahoitteisten hankkeiden avulla pystymme suuntaamaan sekä henkilö- että muita kehittämisresursseja kulloinkin tärkeäksi katsottaviin kohteisiin. Omien hankkeidemme lisäksi toimimme yhteistyökumppanina sidosryhmiemme toteuttamissa kehittämishankkeissa.

Tavoitteenamme on myös Ylä-Pirkanmaan seutukunnan elinkeino- ja seutuyhteistyön vahvistaminen. Tämän saavuttamiseksi teemme aloitteita ja toteutamme aluekehittämishankkeita seutukunnan edellytysten parantamiseksi.

Lisätietoja
Otto Huttunen
Toimitusjohtaja
GSM +358 50 441 3249
etunimi.sukunimi(at)mw-kehitys.com

Viimeisimmät hankkeet

Mies työhaalareissa ja turvakypärä päässä seisoo pellolla isojen aurinkokennojen välissä.
Mustalahti

Mustalahden teollisuus- ja kiertotalousalue

Mustalahden teollisuus- ja kiertotalousalueelle rakentuu nykyaikainen, monimuotoinen, tulevaisuuteen suuntaava ja kestävän kehityksen periaatteita noudattava kiertotalouden ekosysteemi. Alueen suunnittelussa on huomioitu sinne sijoittuvien yritysten tarpeet tonttien koon, kiertotalouden, logistiikan sekä energian saatavuuden suhteen.

Visit Taidekaupunki

Visit Taidekaupunki -alusta kasvattaa alueen palveluyritysten näkyvyyttä ja kehittää näin palveluyrittäjien liiketoimintaa. Monipuolista alustaa käyttävät sekä paikalliset asukkaat, kesäasukkaat että matkailijat. Sivustolle mukaan lähteminen on maksutonta. MW-Kehitys analysoi säännöllisesti verkkosivustolta ja sen somekanavista kerättävää dataa ja raportoi siitä eteenpäin mukana oleville yrityksille, tarkoituksena tukea myös yritysten omaa viestintää ja markkinointia.

Tutustu myös meidän päättyneisiin hankkeisiimme.