Mustalahden teollisuus- ja kiertotalousalue
Taidekaupunki Mänttä-Vilppulassa

Erinomainen sijainti menestyvälle yritykselle!

Mustalahden teollisuus- ja kiertotalousalueelle rakentuu nykyaikainen, monimuotoinen, tulevaisuuteen suuntaava ja kestävän kehityksen periaatteita noudattava kiertotalouden ekosysteemi.

Kilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen sijainti yrityksellesi

Pirkanmaalla kantateiden 56 ja 58 risteyksessä sijaitseva Mustalahden teollisuus- ja kiertotalousalue koostuu Mustalahden teollisuusalueesta ja Nälkäkallion kiertotalous- ja logistiikka-alueesta. Alueella sijaitsee erilaisia liike- ja tuotantotiloja sekä teollisuustontteja mainiolla logistisella sijainnilla vain tunnin ajomatkan päässä Tampereelta ja Jyväskylästä. Kantateiden risteykseen toteutettava kiertoliittymä tulee parantamaan logistisia yhteyksiä entisestään. Alueen suunnittelussa on huomioitu sinne sijoittuvien yritysten tarpeet tonttien koon, kiertotalouden, logistiikan sekä energian saatavuuden suhteen. Lisäksi Mäntän lentopaikka ja Taidekaupungin monipuoliset palvelut sijaitsevat välittömässä läheisyydessä.

Alueen ja yritysten kilpailukykyä lisää teollisuuden ja kiertotalouden kehittämisen ekosysteemi, joka sisältää muun muassa seuraavia toimijoita ja palveluita:

 • monipuolinen yritysverkosto
 • Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry.
 • SASKY Mäntän seudun koulutuskeskus
 • Tampereen korkeakouluyhteisö (TUNI)
 • Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan elinkeinoyhtiöt MW-Kehitys ja Yrke Kiinteistöt
 • kehittämis- ja hanketoiminta
 • Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan kaupunkikehityspalvelut
 • maakunnallinen kiertotalouden kehittämiskeskus Kiertotalous Pirkanmaa (KiPi).

Klikkaa kuva suuremmaksi.

SASKY logo

Yrityksesi tulevan sijaintialueen kehitystyö on käynnissä

Mustalahden teollisuusalueella on tarjolla teollisuustontteja, joiden pinta-ala on 8.000–18.000 m2. Kantateiden risteyksestä löytyy erinomainen sijaintipaikka liikenneasemalle. Alueen eteläosaan on suunniteltu sijaintipaikka erillisen aurinkovoimakentän toteutukselle.

Mustalahden olemassa olevalla teollisuusalueella toimii menestyviä palvelu- ja teollisuusyrityksiä. Alueelta löytyy lisäksi kauppa ja lounasravintola.

Alueen yrityksien sähkön saannin turvaa kaavoituksessa huomioitu mahdollisuus hyödyntää yrityskohtaisia aurinkovoimaloita. Lisäksi alueella toimiva 100 kV sähköasema turvaa sähkön saannin energiaintensiivisemmällekin teollisuudelle. Yrityksiä palvelee ekologinen kaukolämpöverkko. Suunnitelmissa on huomioitu myös muiden vaihtoehtoisten energiaratkaisujen kuten esimerkiksi maalämmön käyttö.

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Nykyisen Mustalahden teollisuusalueen välittömään läheisyyteen kaavoitetaan kokonaan uusi, Nälkäkallion kiertotalous- ja logistiikka-alue. Kehitystyö on käynnissä ja kaavoituksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana.

Nälkäkallion alueen ja tonttien suunnittelussa on huomioitu erityisesti kiertotalouden ja logistiikan vaatimuksia sekä esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet. Reilun kokoiset, muokattavissa olevat tontit sijaitsevat kantatie 56:n varrella.

Tarkista tarkemmat tiedot tarjolla olevista tonteista Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan teollisuustonttipörssistä.

Visualisointi Mustalahden teollisuus- ja kiertotalousalueen kehityssuunnitelmasta

Palvelun YouTube toiminta edellyttää yksityisyysasetuksien muuttamista. For more details, please see our Tietosuojaseloste.
Hyväksyn

Mustalahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue -hanke

Mustalahden teollisuusalueen kehitystyö on käynnistynyt MW-Kehityksen toteuttaman Pirkanmaan Liiton osarahoittaman AKKE-hankkeen toimesta. Hanke on päättynyt vuoden 2023 lopussa.

Hankkeella on tavoiteltu innovatiivisia ratkaisuja muun muassa

 • alueen energiaratkaisujen toteuttamiselle
 • kiertotalouden toteuttamiselle, tavoitteena muun muassa materiaalihukan ja jätteen määrän minimointi
 • logististen ratkaisujen ja alueen infran suunnittelu palvelemaan yritysten tarpeita
 • yritysyhteistyön ja kestävän kehityksen osaamisen lisääminen
 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen yhteistyössä Tampereen korkeakouluverkoston kanssa
 • teollisuus- ja kiertotalousalueen sekä verkostojen mahdollisuuksien esille tuominen erilaisten viestintäratkaisujen avulla.

Hankkeessa käynnistettyjen toimenpiteiden sekä Mustalahden teollisuus- ja kiertotalousalueen kehitystyötä jatkaa MW-Kehitys yhdessä Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa.