Mäntän ja Vilppulan Yrittäjien ja MW-Kehityksen yritysaamukahveilla torstaina 15.2. kuultiin ja keskusteltiin yrittäjäyhdistyksen, kaupungin ja kaavoituksen, TAMK:n, Leader PoKo:n sekä kehitysyhtiöiden ajankohtaisista asioista.

Kahvila Hilma & Onnin tila täyttyi viime viikon torstaina 15.2. yrittäjistä, kaupungin edustajista ja kehitysyhtiön yhteistyökumppaneista vuoden ensimmäisten yritysaamukahvien merkeissä. Tunnelma oli muutenkin positiivinen: Taidekaupunkiin oli saatu alkuviikosta hienoja uutisia, kun Metsä Group tiedotti merkittävistä investointisuunnitelmistaan.

”Kaupunki ja kehitysyhtiöt ymmärtävät investointien merkityksen paperitehtaalle ja sahalle. Todella positiivinen asia, joka luo jatkuvuutta alueelle. Kehitysyhtiössä ryhdyttiin heti tekemään suunnitelmaa paikallisten palveluiden kokoamisesta ja liittämisestä investointeihin liittyvissä asioissa käytännön tasolla. Investoinnit luovat erinomaisia mahdollisuuksia alueen yrityksille”, kertoo Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan kehitysyhtiöiden toimitusjohtaja Otto Huttunen.

Paikallisten yrittäjien ja yrittäjäyhdistyksen yritettävä yhdessä

Mäntän ja Vilppulan Yrittäjien puheenjohtaja Taina Ylä-Mononen toi tilaisuuteen yrittäjäjärjestön ajankohtaisia asioita. Yrittäjäjärjestöllä on nyt 132 jäsenyritystä. Suurin osa jäsenistä on pienyrittäjiä, jotka työllistävät itsensä lisäksi mahdollisesti yhden henkilön. ”On tosi hieno asia, jos pystyy itse työllistämään itsensä”, sanoo Taina. Hän itse siirtyi vuonna 2020 yrityskaupan myötä miehensä kanssa Mäntän Huoltotoimi Oy:n yrittäjiksi. Mäntän Huoltotoimessa työskentelee 20 henkilöä.

Vaikka yrittäjäyhdistykseen tulee jäseniä joka vuosi lisää, on jäsenyritysten kokonaismäärä laskussa. Taina näkee yrittäjäjärjestön tärkeänä yhdistävänä toimijana. Halu edistää yhdessä tekemistä oli syy, miksi hän itse asettui ehdolle järjestön puheenjohtajaksi. Nyt hänen tavoitteensa on kehittää järjestön ja yrittäjien yhteistyötä. ”Mänttä-Vilppulassa on paljon hyviä asioita. Olemme Tampereen ja Jyväskylän välissä, täällä on isoja yrityksiä ja isoja investointejakin on luvassa. Meidän on yritettävä yhdessä ja kannateltava pieniä yrityksiä”.

Mäntän ja Vilppulan Yrittäjien jäsenyyteen sisältyy mm. Suomen yrittäjien kautta ilmainen lakipalvelu. Sama palvelu myös motivoi aikoinaan Tainaa liittymään paikalliseen yrittäjäjärjestöön. Mustalla yrittäjäkortilla saa lisäksi esimerkiksi Mäntän K-Market Ruokapaletista 5 % alennuksen ostoksista. Paikallisyhdistyksen toiminta on ollut aktiivista. Vuoden 2023 vuosikokouksen jälkeen järjestö on osallistunut mm. Vilppulan joulukadun avajaisiin, vastannut paikallisyhdistysarviontiin ja kommentoinut Mänttä-Vilppulan elinvoimaohjelmaa.

Yrittäjäjärjestön jäsenmaksun voi suorittaa 1–2 erässä ja sen suuruus määräytyy yrityksen henkilöstön mukaan. Jäsenmaksu jakautuu paikallisyhdistykselle, Pirkanmaan Yrittäjille ja Suomen Yrittäjille.

Lisätietoja Mänttä-Vilppulan elinkeinon avainluvuista saat MW-Kehityksen sivuilta.

Kaupungin ja MW-Kehityksen yhteinen kehitystyö tuottaa uutta sisältöä kaavoitukseen

Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen esitteli kaupungin keskeisiä kaavahankkeita. Ne koskevat muun muassa Mäntän tehtaan aluetta, Mustalahden aluetta ja Metsomäen tuulivoimahanketta.

Mäntän tehtaan alueelle on nyt laadittu osayleiskaava. ”Tämä strateginen ja yleispiirteinen suunnitelma sisältää yli 250 ha tehdasaluevarausta, mikä voi olla joskus hyvinkin merkityksellinen asia”, toteaa Julia.

Kun osayleiskaava astuu voimaan, laaditaan alueelle asemakaava. Asemakaavassa ratkaistaan aikanaan mm. Mäntän tehtaan tiilipiipun suojeluasia.

Metsomäen alueen kaavoituksessa Kolhossa on tavoitteena mahdollistaa enintään kahdeksan tuulivoimalan rakentaminen. Kaava-alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Mänttä-Vilppulan Kolhosta luoteeseen. Etäisyys Mäntän, Vilppulan ja Keuruun taajamiin on noin 15 kilometriä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 2.-28.2.2024 välisen ajan.

Mustalahden asemakaavan laajennuksessa puolestaan tavoitellaan logistiikka- ja kiertotalousalueen syntymistä. Alueen kehitystyö on aloitettu MW-Kehityksen hallinnoiman Mustalahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue -hankkeen myötä. Vuoden 2023 päättyneen hankkeen keskeisinä toimina oli muun muassa yhteistyössä kaupungin kanssa toteutettu alueen kaavoituksen uudistaminen vastaamaan kiertotalouden haasteita. Hankkeen aikana toteutettiin alueen esittelyyn ja markkinointiin keskittyvä Mustalahden.fi -verkkosivusto. ”Yhteisellä kehitystyöllä kaupungin ja kehitysyhtiön välillä on ollut jo vaikutuksia, sillä Mustalahden alueelle on saatu ensimmäinen tonttivaraus”, iloitsee Julia.

Mustalahteen tehdään kaavamuutoksen kautta suurempia tontteja ja suunnitteilla olevalle Nälkäkallion alueelle kaavoitetaan jo alusta alkaen isoja, jopa 1–2 hehtaarin tontteja. Nälkäkallion kaavaluonnos tulee käsittelyyn maaliskuussa. Kantateiden 56 ja 58 risteykseen suunnitellusta kiertoliittymästä odotetaan edelleen lisätietoja ELY-keskukselta.

Kaupunki on tehnyt kattavan analyysin kaikista teollisuus- ja yritystonteista. Tontteja on saatu myyntikuntoisemmaksi esimerkiksi puustoa poistamalla. Kaupunginhallitus on määritellyt tonteille myös hinnat. Teollisuustonttipörssin päivittäminen on valmis ja siellä on esillä kaikki vapaat ja myynnissä olevat tontit. Tonttipörssistä käy ilmi tärkeät tonttitiedot kuten hinta, koko, lohkomismahdollisuus ja onko tontti valmis. Seuraavaksi tehdään suunnitelmat tonttimarkkinointiin yhdessä kehitysyhtiön ja kaupungin kanssa.

Yritysmaailman syötöt TAMK:lle tärkeitä

Maakuntakorkeakoulun aluekehittäjä Jussi Savolainen muistutti Tampereen ammattikorkeakoulun palveluista yrityksille. TAMK:lla on yrityksille räätälöityjä koulutuksia sekä kehittämis-, laboratorio-, ja opiskelijoiden rekrytointipalveluita. Laboratoriot ovat oppimis- ja kokeiluympäristöjä, joihin yritysten edustajat ovat tervetulleita tutustumaan ja keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista. TAMK:lla on myös valmistelussa erilaisia hankkeita, joihin halutaan mukaan kiinnostuneita yrityksiä. Mukaan voi lähteä esimerkiksi siivous-, majoitus- ja ravitsemisalan hankkeeseen. Hankkeiden puitteissa tarjotaan yrityksille myös maksuttomia koulutuksia. RoboKop – Robotiikan ja konepajateollisuuden koulutuspolku -hanke on yksiä näistä.

Yrityksillä on mahdollisuus luoda TAMK:n Jobteaseriin yritys- tai rekrytoijan tili ja rekryilmoituksia. Järjestelmän kautta tavoittaa korkeakoulun ja ammattikoulun opiskelijoita. Yritykset voivat olla myös suoraan yhteydessä Jussiin kesätyöntekijöiden, projektityöntekijöiden tai opinnäytetyöntekijöiden rekrytointiin liittyvissä asioissa. TAMK auttaa lisäksi yritysten omistajavaihdosasioissa.

”Yrittäjiltä toivotaan ja tarvitaan aktiivisuutta. Ammattikorkeakoulu tarvitsee syötteitä yritysmaailmasta, jotta tiedämme, että teemme oikeita asioita”, kehottaa Jussi. Yritykset saavat lisätietoja TAMK:n maakuntakorkeakoulutiimistä.

Leader PoKo:n kautta erilaisia tukimahdollisuuksia

Maaseudun kehittämisyhdistys Leader PoKo:n toiminnanjohtaja Jutta Ahro esitteli tämän kauden yritystukia. Tarjolla olevista yritystuista eniten käytetty on investointituki. Investointitukea voi hakea kun kehittää yritykselle jotain uutta, josta syntyy parhaimmassa tapauksessa uusia työpaikkoja. Tuen suuruus on 35 % kokonaiskustannuksista.

Energiatuki (30 % tukiprosentti) on suunnattu mikroyritysten investointeihin, joiden avulla lisää uusiutuvan energian osuutta yrityksen omaan käyttöön tarvittavasta energiasta. Tuella voi hankkia esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.

Yritystoiminnan kehittämistuella voi hankkia asiantuntija-apua vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen (3.000 €), kehittämistoimenpiteen valmisteluun (2.000 €) tai yritystoiminnan suunnitteluun (1.000 €).

”Yritystoiminnan kehittämistukea on käytetty paljon viestintä- ja markkinointipalveluihin, joihin yrittäjillä on yleensä vähiten aikaa ja rahaa. Tukea on myös mahdollista käyttää yrittäjän omaan koulutukseen”, kertoo Jutta.

Tarjolla ovat lisäksi yritysryhmähanketuki (75 % tuki) sekä erilaiset käynnistystuet, joita voi hyödyntää esimerkiksi osa-aikaisen tai päätoimisen yrityksen käynnistämiseen tai omistajanvaihdoksen suunnitteluun.

Leader PoKo:n yritystuet ovat suunnattuja yrityksille, joissa työskentelee 5 htv:tä tai alle. Mikäli kyseessä on tätä suurempi yritys tai investointitukea haetaan yli 100.000 € kokonaiskustannuksiin, tulee yrityksen kääntyä ELY-keskuksen puoleen. Leader PoKo:n toimisto sijaitsee Mänttä-Vilppulassa Kauppakadulla.

Uudet nettisivut kaupungilta ja kehitysyhtiöltä

Kaupunki ja kehitysyhtiöt uudistavat nettisivunsa. Uudet sivustot aukeavat vielä kevään aikana.

Seuraavat aamukahvit

Vuoden 2024 ensimmäiset yritysaamukahvit järjestettiin kahvila Hilma & Onnissa 15.2.2024 klo 8.30 alkaen. Seuraavat yritysaamukahvit järjestetään 16.5.2024. Paikasta ja ohjelmasta ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa.

Vuoden 2024 ensimmäinen yritysaamukahvien osanotto oli ilahduttavan runsasta.

Osallistujat saivat nauttia herkullisista tarjottavista.