Vastuullisuusasioiden tärkeys kasvaa jatkuvasti. Organisaation eettisyys vaikuttaa olennaisesti maineeseen. Asiakkaat ja muut sidosryhmät vaativat eettisyyttä. Organisaatioiden on kyettävä vastaamaan asiallisesti sidosryhmiensä kysymyksiin ja vaatimuksiin.

ISO 26000 yhteiskuntavastuustandardi antaa nyt yrityksille ja muille organisaatioille tarvittavat ohjeistukset vastuullisuuden ymmärtämiseen ja sen sisällyttämiseen organisaatioon. Tutustumme standardin pääkohtiin ja saamme käytännön kokemuksia ja vinkkejä ISO 26000 standardin käyttöönotosta. Miten organisaatiomme voi soveltaa standardin ohjeistuksia?
Yhteiskuntavastuun ajankohtaispäivän aikana saamme vastauksia näihin kysymyksiin.

Ajankohtaispäivän sisältö:  

Aamupäivällä alan asiantuntijoiden johdolla pohditaan, mitä yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan  ja miten hallitaan mainetta. Iltapäivällä kuullaan kokemuksia ja vinkkejä miten ISO 26000 standardi otetaan yrityksen käyttöön.

Kenelle: 

Kurssi sopii aiheesta kiinnostuneille sekä alan ammattilaisille, jotka kehittävät organisaation yhteiskuntavastuutyötä. Kurssi soveltuu erityisesti yritysten ja muiden organisaatioiden laatu-, ympäristö- työterveys- ja turvallisuusasioista sekä markkinoinnista, myynnistä ja viestinnästä vastaaville henkilöille.

Ajankohtaispäivän tavoite:

Kurssilla  annetaan  yleiskuva  yhteiskuntavastuun ajankohtaisista asioista ja trendeistä, selkeytetään yhteiskuntavastuukäsitettä ja annetaan opastusta organisaation maineen ylläpitämiseen. Käytännön kokemuksien ja vinkkien avulla kerrotaan ISO 26000 standardin käyttöönotosta. Kurssi antaa valmiudet kehittää sidosryhmäyhteistyötä sekä opastaa uuden ISO 26000 standardin käyttöönotossa.
Koulutuspaikka: Voimarinne (A-luokka), Hoikantie 15, 38100 Sastamala
Kouluttajat: Laila Törnroos, TkT, Eltekon Oy, Riikka Rantakari, VTM, FitComm Oy ja Harri Laaksonen, Turun Ekotori/Turun seudun työttömät ry
Koulutuspäivän ohjelma: 
08.30          Aamukahvi ja ilmoittautuminen
09.00          Mitä vastuullisuudella oikein tarkoitetaan?
– Miksi yhteiskuntavastuuta? Käsitteitä ja määritelmiä (Laila Törnroos)
09.20          Yritykset ja yhteiskunta tänään
– Trendit, pelikenttä, roolit, missio, ”creating shared value”  (Riikka Rantakari)
10.20          Kahvitauko
10.30          Vastuullisuus, maine ja viestintä
 – Sidosryhmät, sosiaalinen media ja raportointi, Hyviä ja huonoja käytännön esimerkkejä (Riikka Rantakari)
11.30          Lounas
12.20          ISO 26000 yhteiskuntavastuustandarin pääpiirteet ja periaatteet
 – Mitä ISO 26000 standardi on ja mihin se on tarkoitettu?
 – Standardissa esiintyviä tärkeitä ajatuksia (Laila Törnroos)
13.00          Käytännön kokemuksia ja vinkkejä ISO 26000 standardin käyttöönotosta
(Harri Laaksonen)
14.00          Kahvitauko
14.15          ISO 26000 standardi yrityksen käyttöön
 – Pk-yrityksen vaiheittainen eteneminen
 – Pk-yritys osana arvoketjua. Miten viestiä standardin käytöstä (LailaTörnroos)
15.20          Päivän yhteenveto (Laila Törnroos)
15.30          Koulutus päättyy
Koulutuksen hinta on 150 € + alv. / osallistuja. Koulutuksen hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvit.
Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoja 8.2.2013 mennessä:
Aino-Riitta Joutsen 0400 328 704 aino-riitta.joutsen(at)yrityssastamala.fi
Seppo Sairisalo 0400 329 785 seppo.sairisalo(at)yrityssastamala.fi