Visittaidekaupunki.fi -verkkosivusto julkaistiin joulukuussa 2022. Viime vuoden sivuston kävijämäärät ovat kaksi kertaa suuremmat kuin ensimmäisenä vuonna. Sivusto on vakiinnuttanut paikkaansa ja sitä hyödynnetään sekä paikallisten asukkaiden, että matkailijoiden keskuudessa.

Visittaidekaupunki.fi -verkkosivustolla vieraili vuoden 2023 aikana yhteensä lähes 28.400 kävijää. Edeltävän vuoden kävijämäärä olleen yli 14.500 sivuston kävijämäärä on siis melkein kaksinkertaistunut sivuston ensimmäiseen vuoteen verrattuna! Alkuvuoden kasvun jälkeen kävijämäärät ovat olleet tasaisia koko vuoden ajan. Kesäsesonki näkyi selkeästi kävijämäärissä, jolloin nämä kolminkertaistuivat muihin kuukausiin verrattuna.

Myös vierailtujen sivujen määrä lähes tuplaantui edeltävään vuoteen verrattuna. Vierailtuja sivuja oli lähes 160.000 kappaletta (2022: yli 81.000). Yksi kävijä katsoi keskimäärin kuutta sivua ja vietti aikaa sivustolla melkein kolme minuuttia. Tämä tarkoittaa sitä, että Visit Taidekaupunki -sivuston sisältö kiinnostaa kävijöitä. Yritysten verkkosivuille tai verkkokauppoihin siirryttiin melkein 11.000 kertaa vuoden aikana.

Kävijämääristä kerätty data kertoo, että sitä käyttävät sekä paikalliset asukkaat, kesäasukkaat että matkailijat. Markkinoinnin tavoite oman asukaskunnan ja kesäasukkaiden ohjaamisesta Visit Taidekaupunki -verkkosivustolle ja paikkakunnan palveluihin on siis onnistunut.

Sivusto näyttää Mänttä-Vilppulan laajan palvelutarjonnan ja kehittyneen elinkeinoelämän

Visittaidekaupunki.fi -sivusto kasvattaa palveluyritysten näkyvyyttä alueella ja kehittää näin alueen palveluyrittäjien liiketoimintaa. Liiketoiminnan kehittämisen lisäksi sivusto toimii myös infopakettina matkailijalle, sillä sieltä löytyy myös tietoa muun muassa kulttuuri- ja luontokohteista. Sivustolta löytyy tällä hetkellä jo yli 180 yrityksen ja toimijan tiedot eri toimialoilta, kuten esimerkiksi erikoisliikkeet, hyvinvointipalvelut, ohjelmapalvelut, majoituspalvelut, kahvilat ja ravintolat, liikennepalvelut sekä taidekohteet.

Visittaidekaupunki.fi -verkkosivusto rakentaa positiivista kuvaa Mänttä-Vilppulasta paikkana, jossa on hyvä ja kehittyvä elinkeinoelämä ja monipuolinen palvelutarjonta sekä asukkaille että vierailijoille. Sivuston myötä tieto on helposti löydettävissä ja kaikille saavutettavissa.

Visittaidekaupunki-sivusto korkealla Googlen hakutuloksissa

Hyvä näkyvyys Googlessa vaikuttaa suoraan verkkosivuston liikenteeseen. Reilusti yli puolet kävijöistä siirtyivät sivustolle Google-haun kautta, noin neljäsosa tuli sivustolle suoraan. Yhteistyökumppaneiden ja mukana olevien yritysten sivuilla olevien linkkien ja sosiaalisen median kanavien kautta sivustolle on siirrytty suurin piirtein saman verran. Loput liikenteestä tuli sivustolle maksetun mainonnan kautta.

Visittaidekaupunki.fi -sivuston Facebookin seuraajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja myös sivuston Instagramiin on tullut uusia seuraajia. Sivuston sosiaalisen median kanavien julkaisut ovat tavoittaneet paljon ihmisiä.

Sivusto edistää yrityksien digitaalista näkyvyyttä ja viestintää

Monella yrityksellä on verkkosivusto- ja digimarkkinointiasiat hienosti hallussa. Silloin Visittaidekaupunki.fi voi tuoda tukea ja lisäarvoa yrityksen omaan viestintään. On kuitenkin myös yrityksiä, joille Visittaidekaupunki.fi on toistaiseksi ainoa linkki digimaailmaan. Koska kauppa ja tiedonhaku tehdään nykyisin hyvin pitkälti verkossa, MW-Kehityksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ottamaan digitaaliset palvelut paremmin haltuun. MW-Kehitys tarjoaakin erilaisia palveluita yrittäjille myös digiviestinnän ja markkinoinnin saralla, sekä tietysti liiketoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa.

MW-Kehitys analysoi verkkosivustolta ja sen somekanavista kerättävää dataa säännöllisesti ja raportoi siitä eteenpäin sivustolla mukana oleville yrityksille. Tarkoitus on tämän avulla tukea myös yritysten omaa viestintää ja markkinointia. Maksetun markkinoinnin sekä somekanavien kohderyhmät tarkentuvat jatkuvasti, ja tämän tiedon avulla pystytään tekemään kohdennettua markkinointia. MW-Kehitys Oy satsaa maksulliseen digimarkkinointiin omasta budjetistaan. Visittaidekaupunki.fi -sivustolla mukana oleville yrittäjille ja tahoille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia. Sivustolle mukaan lähteminen on yrittäjille ja toimijoille maksutonta ja onnistuu helpoiten täyttämällä lomakkeen Visittaidekaupunki.fi -verkkosivuilla.

Ilmoita talviloma-ajan tapahtumista!

Aikaisimpina vuosina talvilomien aikaan Visittaidekaupunki.fi -sivustolla julkaistiin tapahtumat-kampanjasivu, johon kerättiin talvilomaviikon ja sitä ympäröivien aikojen tapahtumia. Kampanjasivusta tehtiin nosto Visittaidekaupunki.fi -sivuston etusivulle ja sitä tuotiin esille myös somekanavissa jo ennen lomia, sekä talvilomaviikon aikana. Tarkoituksena on tehdä samanlainen sivu myös tämän vuoden talvilomien tapahtumista. Voit ilmoittaa tapahtumasi Taidekaupungin tapahtumakalenteriin, ja me poimimme tapahtumat sieltä listaukseen!