Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut Turun kauppakorkeakoulun toteuttamaan tutkimukseen liittyvän raportin yrityksille suunnatuista kehittämisavustuksista. Raportin mukaan pk-yrityksille suunnattu kehittämisavustus auttaa yrityksiä toteuttamaan hankkeet laajempina ja tasokkaampina.

Työ- ja elinkeinoministeriön 10.9.2013 julkistamaan tutkimukseen kerättiin tietoa niin avustusta hakeneilta yrityksiltä, niitä myöntäviltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta eli ELY-keskuksilta ja sidosryhmiltä. Tutkimuksen kohteena oli kaksi pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantamiseen suunnattua avustusta.
Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu kehittämisavustus auttaa yrityksiä toteuttamaan hankkeet laajempina ja tasokkaampina. Se myös aikaistaa hankkeiden aikataulua tai mahdollistaa niiden käynnistämisen. Tätä mieltä on 93 prosenttia yrityksistä, jotka vastasivat nykyisen yritystukilain toimivuutta selvittäneeseen tutkimukseen. Erityisen suuri merkitys avustuksilla on kasvuyrityksille.
Kasvuyritysten toteuttamat hankkeet ovat saaneet muiden yritysten hankkeita enemmän aikaan liikevaihdon, viennin, kannattavuuden ja kotimarkkinaosuuden kasvua. Kasvuyritykset raportoivat muita useammin lisääntyneestä verkostoitumisesta, kasvaneista kansainvälistymisvalmiuksista sekä vahvistuneesta kilpailuasemasta.
(Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.9.2013)
Tutkimuksen on toteuttanut Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Raportti on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa
http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/yritystukilain_vaikuttavuuden_ja_toimivuuden_arviointi.98033.xhtml