Mikro- ja pk-yritysten osaamisen kehittäminen

Suunta-hanke kehitti kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten osaamista ja innovointivalmiuksia. Hankkeen kautta järjestettiin valmennuksia ja räätälöityjä koulutuksia yritysten tarpeiden mukaisesti.  Hanke osarahoitti toimenpiteiden kustannuksia.

Hanke yhdisti yrityksiä, koulutus- ja tutkimusorganisaatioita

Hanke kehitti mikro- ja pk-yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden vuorovaikutteista yhteistyötä. Verkostoitumisen myötä kehitettiin uusia toimintamalleja sekä paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Tavoitteena oli myös, että yritykset alkaisivat entistä enemmän hyödyntämään opiskelijoiden osaamista.

MW-Kehitys vastasi Ylä-Pirkanmaalla toteutettavista toimenpiteistä

Suunta-hankkeen Ylä-Pirkanmaan toiminta-alueena toimi Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat, kuntien mikro- ja pk-yritykset sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Ylä-Pirkanmaan alueella hankkeesta vastasi MW-Kehitys Oy. Hankkeen muita toteuttajia olivat Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy, Sastamalan koulutuskuntayhtymä / Kehittämistoiminnot Luoteis-Pirkanmaa ja Valkeakosken Seudun Kehitys Oy.

Loppuraportti Suunta-hanke.

Lisätietoja:

Pasi Mäkinen
puh. 044 517 5107
etunimi.sukunimi(at)mw-kehitys.com

Tero Turunen
puh. 044 525 3266
etunimi.sukunimi(at)mw-kehitys.com


SUUNTA – Mikro- ja pk-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn uudistaminen Pirkanmaalla
Toteutusaika: 1.10.2014 – 31.3.2017
Toteutusalue Ylä-Pirkanmaalla: Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat
Hankkeen kokonaistoteutusalue: Etelä-, Lounais-, Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnat
Rahoittaja: Kestävää kasvua ja työtä 2014 rakennerahasto-ohjelma,
ESR / Keski-Suomen ELY-keskus
Hankealueen kunnat sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset