Mikro- ja pk-yritysten osaamisen kehittäminen

Suunta-hanke kehittää kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten osaamista ja innovointivalmiuksia. Järjestämme valmennusta ja räätälöityjä koulutuksia yritysten tarpeiden mukaisesti. Näin parannamme yritysten kilpailukykyä ja vastaamme toimintaympäristön muuttumisen ja rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin. Hanke osarahoittaa toimenpiteiden kustannuksia.

Hanke yhdistää yrityksiä, koulutus- ja tutkimusorganisaatioita

Hanke kehittää mikro- ja pk-yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden vuorovaikutteista yhteistyötä. Verkostoitumisen myötä kehitetään uusia toimintamalleja sekä paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Tavoitteena on myös, että yritykset alkavat hyödyntää opiskelijoiden osaamista. Yritysyhteistyö luo opiskelijoille työelämämahdollisuuksia ja laajentaa heidän osaamista.

MW-Kehitys vastaa Ylä-Pirkanmaalla toteutettavista toimenpiteistä

Suunta-hankkeen Ylä-Pirkanmaan toiminta-aluetta ovat Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat, kuntien mikro- ja pk-yritykset sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Ylä-Pirkanmaan alueella hankkeesta vastaa MW-kehitys Oy. Hankkeen muita toteuttajia ovat Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy, Sastamalan koulutuskuntayhtymä / Kehittämistoiminnot Luoteis-Pirkanmaa ja Valkeakosken Seudun Kehitys Oy.

Toteutusaika 1.10.2014 – 31.12.2016

Toteutusalue Ylä-Pirkanmaalla Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat

Kokonaistoteutusalue Etelä-, Lounais-, Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnat

Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 rakennerahasto-ohjelma, ESR / Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, hankealueen kunnat, sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset

Lue lisää tästä esitteestä.

Kysy miten Suunta-hanke voi hyödyttää yritystäsi 

Pasi Mäkinen
puh. 044 517 5107
pasi.makinen(at)mw-kehitys.com

Tero Turunen
puh. 044 525 3266
tero.turunen(at)mw-kehitys.com