Hankkeen suunniteltu kohdealue on Ylä-Pirkanmaan seutukunta (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat), Keuruun seutukunta (Keuruu, Multia) ja Jämsän kaupunki.

Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet:

Hanke edistää keskeisten kunnan matkailutoimijoiden ja matkailuyritysten myynti-, markkinointi- ja tuotteistamisyhteistyötä. Samalla parannetaan matkailuyritystoimintaa harjoittavien pienyritysten kasvu- ja toimintaedellytyksiä sekä tuotteiden laatua.

Hankkeen toimenpiteinä kehitetään kohdealueen markkinointia ja palvelupaketointia sekä vahvistetaan alueen yhteistä myyntitoimintaa ja sen järjestelyjä. Samalla toteutetaan yhteisiä myynti- ja messutapahtumia. Yhteisten toimenpiteiden sisältönä on:

– vahvistaa keskeisten matkailutoimijoiden yhteistyötä ja työnjakoa
– tehostaa ja toteuttaa kohdealueen markkinointia, palvelupaketointia ja karttapalveluita
– kehittää yhteistä myyntitoimintaa ja sen järjestelyjä
– toteuttaa yhteisiä myynti- ja messutapahtumia ja niiden toteutusta
– luoda uutta tuotekehittelyä
– analysoida matkailuteollisuuden alueellisia vaikutuksia ja kehityspolkuja.

Yritysryhmille kohdennetut asiantuntija- ja koulutuspalvelut tukevat osallistuvien yritysten tuotekehitystä ja markkinointivalmiuksia sekä kotimaan että ulkomaan markkinoille. Hankkeella edistetään yritysten välisten palvelupaketointien ja palveluverkostojen syntyä. Yritysryhmille kohdennetuissa palveluissa:

– kehitetään tuotekehitystä ja markkinointivalmiuksia sekä kotimaan että ulkomaan markkinoille
– valmennetaan ja kehitetään sähköisen liiketoiminnan osaamista
– edistetään yritysten välisten palvelupaketointien ja palveluverkostojen syntyä
– ammattimaistetaan liiketoimintoja, asiakaspalvelua ja tuotteiden laatua.

Hankkeessa toteutettavat ostopalvelut sisältävät markkinointimateriaalien suunnittelua ja toteutusta, messuille osallistumista, yritysryhmien liiketoimintakehittämisen konsultointia, sähköisten palveluiden kehittämistä sekä toimialan kehittämisselvityksiä.

Hankkeessa on suunniteltu tehtäväksi 7 alueen kohteiden myyntiä tukevaa ulkomaan matkaa. Kohteiksi on suunniteltu mm. seuraavia tapahtumia:

– Bremenin messut 11/2012 ja 11/2013
– Kalastusmessut Moskovassa 2/2013 (MEK Outdoors mukana)
– 4/2013 Visit Finland Sales Run Hampuri-Bremen-Hannover (MEK yhteistyöllä)
– 9/2013 Luontomatkailumessut Düsseldorfissa (MEK yhteistyöllä)
– 11/2013 Visit Finland Sales Run Leipzig-Chemnitz-Hannover (MEK yhteistyöllä)
– Comma / Look at Finland tapahtumat Riika ja Tallinna 2/2014.
– Pietari 2013 ja 2014 (Suomi-talo toimijoiden yhteistyöllä).

Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat matkailutoimialan mikro- ja pk-yritykset.

Yritysten ja yksityisten toimijoiden osallistuminen hankkeeseen:

Hankkeeseen osallistuvat yritykset tai yksityiset toimijat rahoittavat hanketta 10 % maksuosuudella. Hankkeen osallistumismaksun suuruus yksittäiselle yrityksille koko hankkeen toteutusajalle on n. 1300–1600 € (650-800 €/vuosi). Hankkeen osallistumistavoitteena on vähintään 20–25 yritystä.

Osallistumismaksu yrityksille sisältää:

– myynnillistä edustutusta kv-messutapahtumissa ja myynnin edistämistä koko hankkeen ajan
– näkyvyyttä yhteisessä markkinointiaineistossa (suomi, venäjä, saksa)
– yritysryhmille räätälöityä ja kohdennettua liiketoimintakoulutusta
– yritysten välisen yhteistyön ja matkailupaketoinnin järjestelyjä ja kehittämistä
– koulutusmatkojen kontaktien ja ohjelmien järjestelyt.

Hankkeen toteuttamisaikataulu:

1.11.2012 – 31.10.2014, kokonaiskesto 24 kk

Hankevalmistelun yhteyshenkilöt:

MW-Kehitys Oy, toimitusjohtaja Ismo Korhonen, p. 040 169 3276, ismo.korhonen[at]mw-kehitys.com

Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry, toiminnanjohtaja Antti Korkka, p. 040 834 6676, antti.korkka[at]ylapirkanmaa.fi