Matkalla Suomen Sydämessä -matkailuverkoston taustalla on vuonna 2013 aloitettu yhteismarkkinointityö. Matkailuverkosto jatkaa toimintaansa 1.10.2016 – 31.10.2017 ja hankkeen kokonaisbudjetti 30 000 euroa vuodessa. Matkailuverkoston rahoitus koostuu kuntien ja elinkeinoyhtiöiden rahoitusosuudesta (50%) sekä yksityisten matkailuyrittäjien ja yhteistyökumppanien rahoituksesta. Matkailu- ja palvelualan yrittäjillä on mahdollisuus osallistua markkinointiyhteistyöhön 325 €: n (+alv) lähtöhintaan.

Verkostohanketta koordinoi MW- Kehitys Oy ja projektipäällikkönä toimi matkailukoordinaattori Anni Inkiläinen.

Matkailuverkoston toimenpiteet 2016-2017

Matkalla Suomen Sydämessä -esitepohjan ja yritystietojen päivittäminen 

 • yritystietojen koonti n. 40 toimijalta
 • yhteistyökumppaneita ja rahoittajia
 • kieliversioiden toteutus suomeksi, venäjäksi, saksaksi ja englanniksi (painos n. 9000 kpl)
 • sähköisten esiteversioiden toteutus kuntien ja yritysten käyttöön
 • uusittu esitepohja käytössä viimeistään 2/2016

Messu- ja myyntitapahtumiin osallistuminen 

 • Saksassa 3 messu-/workshop-tapahtumaa (esim. Hampuri, Berliini/München, Bremen)
 • Venäjän markkinointitoimet esitejakeluna ja Tredea-yhteistyönä
 • Hankkeen projektipäällikkö osallistuu valituille messuille, joissa haetaan erityisesti kontakteja matkanjärjestäjiin sekä jaetaan yhteisesti tuotettua esitemateriaalia

Vahvistetaan matkanjärjestäjäyhteistyötä ja yritystapaamisia 

 • koordinoidaan kuntien välistä yhteistyötä ohjausryhmätyöskentelyllä
 • edistetään yritysten palveluiden kansainvälistä näkyvyyttä (kieliversiot, laatu, löydettävyys, some-kampanjat)
 • järjestetään ulkomaisten matkanjärjestäjien kohdetutustumista alueelle ja yrityksiin
 • tiedotetaan verkoston yrittäjiä aktiivisesti toimenpiteistä, yhteistyökumppaneista sekä matkajärjestäjä- ja asiakaskyselyistä

Lisätiedot:

matkailukoordinaattori / projektipäällikkö Anni Inkiläinen
puh. 044 300 2345
etunimi.sukunimi(at)taidekaupunki.fi
Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Seppälän puistotie 15
35800 Mänttä