Toteutusaika: 2013 – 2014
Toteutusalue: Ylä-Pirkanmaan seutukunta (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat) sekä Jämsän kaupunki, Keuruun kaupunki ja Oriveden kaupunki.
Rahoitus: kunnat ja matkailuyritykset

Ylä-Pirkanmaan kunnat yhteistyössä Jämsän, Keuruun ja Oriveden kaupunkien kanssa aloittivat vuonna 2013 uudenlaisen matkailun markkinointiyhteistyön. Matkailun markkinointiverkostohankkeen kokonaisbudjetti oli noin 25 500 euroa, josta kehitysyhtiöt/kunnat rahoittivat 50 %. Matkailuyrittäjillä oli mahdollisuus osallistua markkinointiverkostoon vain 240 eurolla. Verkostohankkeen koordinoinnista vastasi MW-Kehitys Oy ja projektipäällikkönä toimii Maija Kaijanmäki.

Seutuesite

Verkostohankkeessa koottiin yhteinen alueellinen esite, jossa huomioitiin erityisesti aluetta markkinoivat reitit (erit. automatkailu ja kulttuurireitit). Markkinointikohdennus on tehty erityisesti venäläisille ja saksalaisille asiakkaille. Alue-esitteen toteutuskielinä ovat venäjä, saksa-englanti, suomi.

Matkalla Suomen Sydämessä

Messut

Vuonna 2014 osallistuttiin kahteen messutapahtumaan Venäjällä ja kahteen Saksassa. Venäjällä osallistuttiin Pietarin kalastus- ja matkailumessuille maaliskuussa 2014 ja Moskovan kalastusmessuille helmikuussa. Venäjällä yhteistyökumppaneina toimivat MEK, Tredea ja Finland Festivals. Saksassa osallistuttiin Hampurin 5.-9.2.2014 ja Münchenin 19.-23.2.2014 messuille.  Saksassa messujen päänäytteilleasettaja on Fintouring, joka myy ja välittää Suomen matkailupalveluja, varsinkin suomalaisia lomamökkejä Saksassa.

Hankkeen projektipäällikkö osallistui valituille messuille, joissa haettiin erityisesti kontakteja  matkanjärjestäjiin. Messuilla jaettiin yhteisesti tuotettua esitemateriaalia.