Keurusselkä satamat ja reitit -hanke toteutettiin 31.7.2018 – 14.10.2019. Hankkeen tehtävänä oli selvittää ja luoda kokonaiskuvaa Keurusselän alueen satamista ja reiteistä. Hankkeessa laadittiin suunnitelmia satamien ja reittien kehittämisen osalta sekä muutamien hankesuunnitelmaan valittujen kohteiden kehittämisen osalta. Yhdistävänä tekijänä laadituissa suunnitelmissa on luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämisen mahdollisuudet.

Luonto ja Keurusselän järvi on ehdottomasti alueen vahvuus niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin silmissä. Luontopalveluita kehittämällä ja luonnon läheisyydestä viestimällä luonto voisi olla tulevaisuudessa vieläkin suurempi ja tunnistetumpi osa alueen vetovoimaa ja elinvoimaa. Kehittämisen avaimet ovat kuntien, yhdistysten, yritysten, lajiaktiivien ja maanomistajien käsissä – luonto on yhteinen asia.

Hankkeessa kehitettyjen suunnitelmien pohjalta Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungit voivat saada rakennettua toimivan satamien ja reitistöjen kokonaisuuden. Kehittämisen koordinointi on ollut sen yhteistyön koordinointia kaupungin työntekijöiden, asukkaiden, yrittäjien ja yhdistysten välillä. Tämä yhteistyö on mahdollistanut kehittämissuunnitelmien laatimisen.

Lue tästä lisää hankkeesta.