Mänttä-Vilppulassa ja Keuruulla on menossa Keurusselän Satamat ja reitit -hanke. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu 30.7.2018 ja toteutusaikaa on tämän vuoden loppuun asti. Hankkeen aikana pyritään luomaan kokonaiskuvaa Keurusselän alueen satamista ja ulkoilureiteistä. Tarkoituksena on tehdä suunnitelmia sekä satamien että reittien kunnostamisen osalta – mitä, millä aikataululla, keiden toimesta ja millä rahoituksella niitä kunnostetaan.

Hankkeen kuumiin kysymyksiin etsitään edelleen ratkaisuja. Mietinnässä on muun muassa kuka vastaa paikallisesti luonnon virkistyskäytön kokonaisuudesta ja ylläpidon ja tiedotuksen koordinoinnista? Yhtälailla pohdinnassa on, millaisia luontoreittejä ja -palveluita Keurusselän alueella halutaan tarjota?

Keurusselän alue ei suinkaan ole kysymysten kanssa yksin, vaan samoja asioita yritetään ratkaista muuallakin, kuten Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Jos kunnassa on metsähallituksen ylläpitämä kansallispuisto, luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksista tiedottetaan metsähallituksen puolesta. Niissä kunnissa, joissa metsähallituksen luontokohteita ei ole, ollaan ikään kuin kartoittamattomalla alueella, jossa toimijoina ovat usein yrittäjät, yhdistykset, kaupungin tekniset palvelut ja vapaa-aikapalvelut.  Erilaisten käytäntöjen kirjo on laaja. Aihetta työstettiin kuntien työntekijöiden kanssa Luontovisioita -tilaisuudessa 10.5.

– On tärkeää, että kaikki se tieto, mitä luontoreitteihin ja luontokohteisiin liittyen on Satamat ja reitit -hankkeen aikana koottu, saataisiin jaetuksi ja käyttöön. Hankkeessa tuetaan kuntien sisäistä ja toisaalta kuntien välistäkin keskustelua siitä, millaisia mahdollisuuksia luontokohteiden ja -reittien ylläpidon ja tiedottamisen ratkaisemiseksi voisi paikallisesti löytyä, kertoo projektipäällikkö Satu Soutolahti.

Mäntän Myllyrannan ja Keuruun Ahtolan satamien master plan -suunnittelu etenee Sweco Ympäristön suunnittelijoiden kanssa. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua kesäkuussa.

– Myös eripituisia melontareitistöjä on ideoitu Myllyrannasta Keurusselälle, kertoo projektisuunnittelija Tero Turunen.

Kehittämisselvityksiä on tehty Mänttä-Vilppulan alueella myös Mäntänvuoressa ja Kolhossa.

Yhteydenotot ja ideat:
Satu Soutolahti, projektipäällikkö, p. 0443257385, satu.soutolahti(a)keulink.fi
Tero Turunen, projektisuunnittelija, p. 044 525 3266, tero.turunen(a)taidekaupunki.fi

Mänttä-Vilppula
Heinäkuu