Keurusselän satamat ja reitit -hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Eveliina Kinnunen ja suunnittelijana Tero Turunen.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää Keuruun ja Mänttä-Vilppulan alueen satamia ja veneily-, retkeily- ja pyöräilyreitistöjä, sekä linkittää ne entistä vahvemmin retkeiljöitä ja matkailjoita palvelevaan yritystoimintaan, kuten kauppoihin, majoitus- ja ravitsemusliikkeisiin, nähtävyyksiin sekä kulttuurikohteisiin. Keurusselän alueella on useita satoja kilometrejä erilaisia virkistys- ja ulkoilureittejä. Reitistötiedot digitoidaan ja jaetaan eri alustoilla siten, että ne ovat myös mobiilisti saatavilla.

Eveliina Kinnunen ja Tero Turunen näkevät molemmat alueen satamien ja reittien valtavan potentiaalin.
– Vesireittien varrella on aivan upeita paikkoja, jotka on tärkeää saada entistä paremmin esille. Myös palvelurakenteet tulee saattaa kuntoon, jotta retkeilystä saadaan luotua kestävää, miettii Kinnunen.

Hankkeen aikana on tarkoituksena luoda kokonaiskuva satamien ja reittien kehittämis-, kunnostus- ja täydennystarpeista, koostaa toimenpiteiden tavoiteaikataulu ja selvittää rahoitusmahdollisuudet sekä sitouttaa toteutuksen ja ylläpidon vastuuhenkilöt. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa hankesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Investointihankkeiden rahoituksia haetaan tarpeen mukaan hankeaikana. Hanketta hallinoi Keulink Oy ja hanke kestää vuoden 2019 loppuun.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Eveliina Kinnunen, puh. 045 133 8583
Suunnittelija Tero Turunen, puh 044 525 3266