Mänttä-Vilppulan Mustalahden teollisuusalueesta halutaan nykyaikainen, tulevaisuuteen suuntaava, älykäs ja kestävän kehityksen periaatteita noudattava, monimuotoinen ja laajeneva teollisuuden keskittymä.

MW-Kehitys Oy:n hallinnoima Mustanlahden alueen kiertotaloushanke aloitettiin syksyllä 2022 ja se kesti vuoden 2023 loppuun.

Kehittämishankkeen projektipäällikkönä on syksyllä 2022 aloittanut Tiina Harjuhahto-Hietaranta. Tiina on koulutukseltaan prosessitekniikan insinööri, ja hänen opinnäytetyönsä ’Selvitys tuotantolaitoksen jätemääristä sekä hyötykäytöstä’ liittyy tiiviisti hankkeeseen. Kiertotalousteema on Tiinalle tuttu jo entuudestaan, sillä aikaisemmissa työtehtävissään eri kansainvälisissä yrityksissä hän on tehnyt muun muassa laatu- ja ympäristöjärjestelmien kehittämistä, sekä tilaus-toimitusprosessien tehostamista. Tiina on myös suorittanut kiertotalousasiantuntijan koulutuskokonaisuuden Tampereen yliopistossa.

Mustalahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue -hankkeen tavoitteena on luoda Mustanlahden teollisuusalueesta nykyaikainen, tulevaisuuteen suuntaava, älykäs ja kestävän kehityksen periaatteita noudattava monimuotoinen ja laajeneva kiertotalouden ekosysteemi. Kestävän kiertotaloushankkeen aloittaminen yritystasolla on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus, jonka esivalmisteluvaiheessa kartoitettiin ja analysoitiin sitä, mistä lähtökohdista teollisuusalueen yritykset ovat lähtemässä mukaan. Esivalmistelussa tärkeintä oli, että yritykset tunnistavat ja ovat tietoisia liiketoiminta- ja tuotantoprosessien nykytilanteestaan.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Mustalahden alueen yritysten, MW-Kehitys Oy:n, Mänttä-Vilppulan kaupungin sekä oppilaitosverkoston kesken. Hankkeen tärkeimmäksi asiaksi yritysten taholta on noussut energiatalous ja siihen liittyvät ratkaisut. Tämän päivän tilanteessa on huomioitava energian käyttöä ja säästötoimenpiteitä. Hankkeen puitteissa kartoitetaan uusiutuvia energialähteitä, kuten esimerkiksi aurinkoenergian käyttömahdollisuuksia. Hankkeen keskeisinä toimina oli muun muassa yhteistyössä kaupungin kanssa toteutettu alueen kaavoituksen uudistaminen vastaamaan kiertotalouden haasteita.

Vuoden 2023 loppuun kestävässä hankkeessa on eri teemoja hyödyttäviä kokonaisuuksia, joita konseptoidaan. Esimerkiksi selvitetään omavaraisen, älykkään energiajärjestelmän toteutusmahdollisuudet. Kiertotaloutta hyödyttää mallinnustyö, jonka avulla tuotettavien materiaalien hyvä arvo voidaan säilyttää mahdollisimman hyvin ja jätteen määrä minimoida. Logistiikkaa ja ohjausjärjestelmiä suunnitellaan aluetta ja sen yrityksiä palvelemaan. Alueella toimiville ja sinne sijoittuville uusille yrityksille suunnitellaan koulutuksia, työpajoja ja ryhmäneuvontaa. Koulutuksen teknologiaverkostoa (TAMK ja Tampereen korkeakouluverkosto) hyödynnetään esimerkiksi opinnäytetöiden tekijöiden avulla.

Maakuntahallitus myönsi MW-Kehitys Oy:lle Mustanlahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue -hankkeen toteuttamiseen 128 800 euroa. Rahoitus tulee työ- ja elinkeinoministeriöstä alueellisen selviytymissuunnitelman toimeenpanon määrärahasta. Pirkanmaan maakuntaohjelmassa painotetaan resurssiviisaiden toimintatapojen vakiinnuttamista kaikilla toimialoilla sekä nostetaan ja kannustetaan yrittäjyyttä uudelle tasolle. Hanke tukee alueellista selviytymissuunnitelmaa bio- ja kiertotalouden edistäjänä, jossa kunnat ja alueet toimivat mahdollistajana. Hanke edistää yritysten vihreää siirtymää ja hankkeessa tavoitellaan kestävän ja nykyaikaisen energiaratkaisun löytymistä Mustanlahden teollisuusalueella. Hankkeen avulla tutkitaan ja tavoitellaan ekologista energiatuotannon kasvua.

Lisätietoja hankkeesta:
Tiina Harjuhahto-Hietaranta
projektipäällikkö
puh. 050 379 9650
tiina.harjuhahto@taidekaupunki.fi

Mustalahden tulevaisuutta visioivan 3D-mallinnusvideon voit katsoa MW-Kehitys Oy:n Youtube-kanavalta tästä.