Toteutusaika: 14.3.2011 – 31.5.2014
Toteutusalue: Ylä-Pirkanmaan seutukunta
Rahoittaja: EAKR / Pirkanmaan liitto

MW-Kehitys Oy käynnisti vuonna 2011 äkillisen rakennemuutosalueen kehittämistoimenpiteenä KUMARA”Kuitusaven mahdollisuudet uusiotuotteisiin” -hankkeen. Kumara-hankkeen tavoitteena oli kehittää ratkaisuja MetsäTissuen Mäntän tehtaalla sivutuotteena syntyvälle kuitusavi-materiaalille, jota syntyy vuosittain noin 70 000 tonnia siistausprosessin sivuotuotteena. Hankkeessa etsittiin tapoja kuitusaven käyttämiselle tuotteiden teollisessa valmistamisessa, edistettiin kuitusaven käyttämistä ympäristörakentamisessa ja muodostettiin alueelle kuitusavea liiketoiminnassaan hyödyntävä yritysverkosto. Pirkanmaan liitto rahoitti reilun kolme vuotta kestäneen hankkeen Euroopan aluekehitysrahastosta ja osa hankkeen rahoituksesta tuli alueen kunnilta ja hankkeeseen osallistuneilta yrityksiltä. Hanke päättyi toukokuun lopussa 2014.

Hankkeessa selvitettiin ja kehitettiin kuitusaven käyttömahdollisuuksia rakennustuotteissa, mm. betonin ja tiilien valmistuksessa, mahdollisuuksia käyttää kuitusavea polttoaineena voimalaitoksissa, mahdollisuuksia yhdistää materiaalia selluun ja muovin raaka-aineeseen komposiittimuovien valmistamiseksi sekä pyrolyysi-menetelmällä kuitusavesta saatiin tuotettua jopa öljyä.

Kumara-hankkeessa kehitettiin myös ns. uusiopuisto-konsepti, jonka toteuttamisessa käytetään kuitusavea maarakentamisessa. Uusiopuiston toteutuspaikaksi valikoitui Mäntänvuoren urheilukentän alue, joka sijaitsee lähellä Mäntän keskustaa Mäntänvuoren luonnonsuojelualueen ja ulkoilureitistöjen kupeessa.

Lisätietoja:
Pasi Mäkinen
MW-Kehitys Oy
+358 44 517 5107
etunimi.sukunimi(at)mw-kehitys.com