MW-Kehitys ja Pirkanmaan Yrityskummit järjestivät yhteistyössä yksinyrittäjille tarkoitetun Kasvun Eväät -tilaisuuden. Mänttä-vilppulalainen yrittäjä Anu Schuoler Finventura Oy:stä kertoi tilaisuudessa omasta polustaan yksinyrittäjänä. Tilaisuuteen osallistuneet yrittäjät olivat hyvin tyytyväisiä tilaisuuden antiin.

Kasvun Eväät -Kickoff järjestettiin keskiviikkona 4.5. Art Hotel Honkahovissa. Paikalla oli 16 yrittäjää, kummia sekä TAKK:in ja TE-palveluiden edustajia. MW-Kehityksestä osallistuivat toimitusjohtaja Otto Huttunen ja suunnittelukoordinaattori Silvia Ufer. Tilaisuuteen osallistuneet yrittäjät olivat hyvin tyytyväisiä ja kommentoivat, että he saivat tilaisuudesta sen mitä olivat tulleet sinne hakemaan.

Pirkanmaan Yrityskummien Kasvun Eväät -palvelun (linkki aukeaa uudessa välilehdessä) tavoitteena on luoda yhdessä yrittäjän kanssa uusia malleja kasvuun ja työllistämisen tueksi sekä rohkaista yksinyrittäjiä aktivoitumaan erilaiseen tapaan työllistyä ja työllistää. Apukäsiä tarjotaan esim. ajankäytön hallintaan, oman toiminnan ja osaamisen kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin, hinnoitteluun tai yritystoiminnan talouden hallintaan. Oleellista on, että yrittäjä voi vapauttaa aikaansa ja voimavaroja kannattavampaan toimintaan ja keskittyä oman ydinosaamisensa kehittämiseen samalla kasvattaen omaa liiketoimintaansa.

Kasvun Eväät -palvelussa jokaiselle yrittäjälle osoitetaan oma kummi, joka toimii yrittäjän mentorina. Kummi on yrittäjän luottamuksellinen keskustelukumppani, sparraaja ja valmentaja, joka tarkastelee asioita ulkopuolelta. Parhaimmassa tapauksessa mentorointi johtaa ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Viime vuoden lokakuussa käynnistyneessä palvelussa on tällä hetkellä mukana noin 40 yrittäjää. Osallistuminen palveluun ei vaadi osallistumista kickoff-tilaisuuteen ja mukaan voi lähteä milloin vaan. Keskiviikkona 4.5.2022 Mänttä-Vilppulassa pidetty Kickoff tilaisuus oli viides isompi tilaisuus, joita on hankkeen aikana järjestetty.

Omasta yksinyrittäjän kasvutarinastaan kertoi paikallinen yrittäjä Anu Schuoler Finventura Oy:stä. Anu aloitti matkailualan yrittäjänä ja konsulttina ja vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut myös Mäntänvuorella sijaitsevan Viinitupa Vuorenmajan ravintoloitsijana (linkki aukeaa uudessa välilehdessä). Yrittäjyyteen on mahtunut niin onnistumisia kuin epäonnistumisia ja välillä on eletty erittäin haasteellisiakin aikoja. Koronapandemia ja sen aiheuttamat sulut vaikeuttivat toimintaa. Vuoden 2020 ja 2021 kesät olivat erittäin vilkkaita ja asiakkaita riitti.

Tulevaa kesää on vaikea ennustaa ja työntekijöiden saanti on erittäin haasteellista. Moni ravitsemusalan työntekijä on siirtynyt koronapandemian aikana toiselle alalle. Osaavan henkilökunnan puute vaikuttaa ravintola- ja majoitusalaan ympäri Suomea. Tämä on selkeästi kasvun esteenä ja aiheuttaa mahdollisesti jopa palvelutarjonnan supistumista.

Ravintolayrittäjyyden haasteiden myötä Anun oli mietittävä tulevaisuuden suunnitelmia uudelleen ja suunnitteilla on täysin uuden liiketoiminnan kehittäminen. Matkojen järjestäminen on jäämässä pois ja tilalle on tulossa viinien maahantuonti. Alkoholijuomien tukkumyyntiluvan hakemus on vireillä. Tukkurin oikeudet mahdollistavat esim. viininmaisteluiden järjestämisen muissakin anniskelupaikoissa kuin Vuorenmajalla.

Mänttä-Vilppulassa on paljon erilaista yrittäjyyttä ja elinkeinoa. Alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa ja MW-Kehityksessä saa apua ja tukea. Kehitysyhtiötä omistaa myös yritykset, ja yrityksille ja yritysten kanssa asioita tehdään. Yrittäjiä autetaan kaikille tukitoimilla ja verkostoilla, joita MW-Kehityksellä on käytössään. MW-Kehityksessä ymmärretään yksinyrittäjien ja pienten yritysten tärkeyden alueelle ja tunnistetaan niiden potentiaali työllistäjinä. Yrittäjät eivät ole yksin.