EDGE Pirkanmaa hanke järjestää koulutuksen kansainvälisen kaupan sopimuksista. Koulutuspaikka on Voimarinne (A-luokka), Hoikantie 15, 38100 Sastamala ja koulutuksen ajankohta on 3.10.2013.

Kurssilla opitaan olennaisimmat asiat vientikaupan sopimuksista. Läpi käydään vientikaupan tärkeimmät sopimukset kuten jälleenmyynti- ja agenttisopimukset, lisenssisopimukset ja yhteistyösopimukset sekä tuotereklamaatioasiat. Tutustutaan tyypillisimpiin ongelmatilanteisiin, jotka Pk-yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia vientikaupassa. Opastetaan NDA sopimuksen käyttöön ja oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen kansainvälisessä kaupassa.
Osallistujat oppivat lukemaan ja tulkitsemaan sopimusten tärkeimpiä ehtoja ja välttämään kansainvälisen kaupan sudenkuopat.
Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat tekemisessä yrityksen ulkomaankaupan sopimusasioiden kanssa.
Tavoite 
Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita ulkomaan kaupassa.
Kouluttajat 
Kouluttajina toimivat asianajaja, KTM Petri Nevalainen ja asianajaja Jukka Tanhuanpää
Asianajotoimisto Applex Oy:stä. He ovat avustaneet menestyksekkäästi satoja suomalaisia yrityksiä vientikaupan sopimusasioissa.
Koulutuksen ohjelma 3.10.2013 
09:00 Aamukahvi
09:30 Päivän ohjelman esittely
09:45 Sopimusriskien hallinta ulkomaankaupassa ja kansainvälinen kauppalaki
– Ulkomaankaupan sopimusriskien hallinta PK- yrityksessä
– Juridiikan kulttuurieroista – päävientimaat (esimerkkinä: Pohjoismaat, USA, UK, Saksa, Venäjä, Kiina)
– Kansainvälinen kauppalaki (CISG) ja sen soveltaminen
10:45 Kahvi
11:00 Kansainvälinen juridiikka ja sopimukset
– Sopimuksen syntyminen ja sopimusten ehdot
– Yleisimmät sopimustyypit (agenttisopimus, jälleenmyyntisopimus, lisenssisopimus ja yhteistyösopimukset)
– Tarjousmenettelyn riskienhallinta ja ongelmat
– Sovellettavan lain valinta
11:30 Lounas
12:20 Kansainvälinen juridiikka ja sopimukset jatkuu
– Tuotereklamaatiot
– Sopimussakkoehdot
13.00 Kansainvälisen kaupan sopimusmallit – käytännön harjoitus
– Agenttisopimukset – mallisopimuksen rakenne
– Jälleenmyyntisopimukset – mallisopimuksen rakenne
– Lisenssisopimus – mallisopimuksen rakenne
– Salassapitosopimus (NDA) – mallisopimuksen rakenne
14:30 Kahvi
14:45 Yleisten sopimusehtojen laatiminen ja käyttö ja riitojen ratkaisu
– Yleisten sopimusehtojen käyttö
– Tehokas liikeriitojen ratkaisu
15:30 Kansainvälisen kaupan case-harjoitus
– Osiossa käydään läpi viisi käytännön oikeustapausta, jotka on valittu kuvaamaan kurssilla käsiteltyjä ongelmatilanteita konkreettisessa case-muodossa
15:45 Päätöskeskustelu
16:00 Koulutus päättyy
Koulutuksen hinta on 100 € + alv. / osallistuja. Koulutuksen hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvit. 
 
Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoja 27.9.2013 mennessä
Aino-Riitta Joutsen 0400 328 704 aino-riitta.joutsen(at)yrityssastamala.fi
Seppo Sairisalo 0400 329 785 seppo.sairisalo(at)yrityssastamala.fi