Onko yrityksessänne tarvetta Incoterms 2010, eli toimituslauseke  –koulutukselle?

 Koulutuksen sisältö tulisi olemaan pääpiirteissään
         •      Myyjän ja ostajan tavaravastuu
         •      Uudet toimitustapalausekkeet
         •      Ulkomaankaupan asiakirjat
         •      Kuljetusliikkeen vastuu /PSYM/ Kuormansidonnan käsikirja
         •      Toimitusten riskit ja toimitusketjun poikkeamat
         •      Terminologiaa
Incoterms 2010 –koulutuksessa perehdytään toimitustapalausekkeisiin käytännössä.
Päivän aikana käydään läpi myös ulkomaankaupan sopimuksia ja toimitusten riskiin
liittyviä asioita. Kyseessä on Suunta-hankkeeseen liittyvä toimenpide.
Incoterms 2010 –koulutuksen mahdollinen ajankohta on esimerkiksi elokuussa tai jo
kesäkuussa, jos asialle ilmenee akuutti tarve. Koulutuksen kesto on neljä tuntia ja
kouluttajana toimii Logimove, joka on saanut erinomaista palautetta aikaisemmista
koulutuksistaan.
Jos koulutus kiinnostaa, ilmoita siitä meille sähköpostitse tai puhelimitse 31.5. men-
nessä. Ilmoittautuminen ei ole sitova. Toteutamme koulutuksen, jos saamme vähin-
tään 10 alustavaa ilmoittautumista. Koulutuksen hinta on noin 70 € + alv.
Tiedustelut ja alustavat ilmoittautumiset:
MW-Kehitys Oy
Henna Linkopuu
043 211 2116
henna.linkopuu(at)mw-kehitys.com