Hallinto-oikeus antoi 16.11.2021 ratkaisun, jossa se kumosi Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston 27.1.2020 tekemän päätöksen osallistumisesta Lakeside Airpark Finland -hankkeeseen.

Hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan, ettei hanke kuulu kaupungin toimialaan ja että siihen sisältyy isoja taloudellisia riskejä. Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksessään myös hankkeesta tehdyt yksityishenkilöiden valitukset koskien valtiontukitarkasteluja, lisäselvitysten hankkimista sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkopäätöksen hankkimista.

Airpark-alueelle suunniteltiin lentopaikan yhteyteen korkeatasoisia asuntoja, palveluja ja ilmailualan yrityksiä houkuttelevaa toimintaa. Aluetta pidettiin myös matkailun vetonaulana. Aiemmin tänä syksynä hankkeelle rahoitusta tarjonnut Osanna ACI Finland Oy ilmoitti irtautuvansa pois yhteistyöstä.

Lakeside Airpark Finland -hankkeen valmistelusta vastanneen Mänttä-Vilppulan kaupungin kehitysyhtiö Yrke Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Otto Huttunen sanoo, että oikeuden päätöksessä todetaan selvästi hankkeen valmistelun olleen lainmukainen. Myös tiedottamisen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien osalta oikeus katsoo kaupunginvaltuuston päätöksen syntyneen hyväksyttävässä järjestyksessä.

-Päätös kiteytyykin harkintaan kunnan roolista hankkeessa. Loppupäätelmässä tullaan siihen tulokseen, että kaupungin riskit liittyen maahankintoihin ja sulkutilin avaamisen ovat yhteensä liian suuret suhteessa kaupungin rooliin itse hankkeessa, toimitusjohtaja Otto Huttunen kommentoi.

-Päätöksessä pohdiskellaan kysymyksellä siitä, kuinka uskottavasti tällaisessa hankkeessa voidaan onnistua. Oikeus päätyy pitämään epätodennäköisenä hankkeen rahoituksessa ja asiakashankinnassa onnistumista. Myös paljon keskustelua herättänyttä sulkutiliä oikeus tarkastelee, joskaan sen käyttämisestä ei sanota oikein selkeästi suuntaan eikä toiseen.

Sassin alueen kehittämishanketta, jota hallinto-oikeuskin kuvailee poikkeukselliseksi, edistetään Mänttä-Vilppulassa nyt pienin askelin ja alkuperäisin suunnitelmin.

-Meillä on Mänttä-Vilppulassa edelleen lentokenttä ja siellä monenlaista yritys- koulutus- ja kehitystoimintaa. Kaupungilla on noin 50 hehtaaria asemakaavoitettua maata, jonka kautta hanketta voidaan jatkaa suurhanketta pienemmässä mittakaavassa. Tavalla tai toisella Sassi menee eteenpäin, Huttunen toteaa.

Lisätiedot ja haastattelut:

Otto Huttunen
toimitusjohtaja
Yrke Kiinteistöt Oy
otto.huttunen(at)mw-kehitys.com