Toteutusaika: 1.1.2011 – 28.2.2014
Toteutusalue: Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seutukunnat
Rahoittaja: EAKR / Pirkanmaan liitto

Energia- ja ympäristöklusterin (ENY) kehittämishankkeen tavoitteena oli tukea Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun alueen teknologia-alan yrityksiä uusien entistä ympäristöystävällisempien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Yrityksiä tuettiin suunnittelu- ja markkinointiyhteistyössä sekä bio- ja lähienergian käytön tehostamisessa. ENY-hankkeen kautta muodostettiin kehittämisverkosto, joka mahdollisti energia- ja ympäristöteknologian yrityskumppaanuuksien syntymistä ja palvelukokonaisuuksien muodostumista. Hanke järjesti myös alueen yrityksille seminaareja ajankohtaisista aiheista, tiedotti ja organisoi vuosittain kohdennetun messumatkan.

ENY-hankkeen Logo