Toteutusaika: 1.7.2011 – 31.8.2014
Toteutusalue: Etelä-, Lounais-, Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnat
Rahoittaja: ESR / Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EDGE Pirkanmaa hankkeen avulla kehitettiin Pirkanmaan reuna-alueiden pk-yritysten liiketoimintaa ja uudistumis- ja kilpailukykyä. Hankkeen kehittämistoimenpiteet toteutettiin kysyntä- ja tarvelähtöisesti. Hanke järjesti yksilöityjä koulutuksia, teemapäiviä, verkostoitumistilaisuuksia, benchmarking-matkoja ja seminaareja. Hankkeen ideana oli parantaa yritysten ja henkilöstön valmiuksia ja osaamista räätälöidyillä koulutus- ja kehittämisohjelmilla.

Hankkeen yhteyshenkilönä Lounais-Pirkanmaalla toimi projektipäällikkö Aino-Riitta Joutsen Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:stä, Luoteis-Pirkanmaalla Marita Laakso Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymästä ja Ylä-Pirkanmaalla Pasi Mäkinen MW-Kehitys Oy:stä. Etelä-Pirkanmaalla yhteistyökumppanina oli Valkeakosken Sedun Kehitys Oy. EDGE Pirkanmaa sai ESR-rahoitusta Pirkanmaan ELY-keskukselta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1 592 200 euroa.

Lisätietoja: Pasi Mäkinen, MW-Kehitys Oy
+358 44 517 5107 etunimi.sukunimi(at)mw-kehitys.com

 

     EDGE-hankkeen logo