Piiru-hanke auttaa pk-yrityksiä ja yritysten henkilöstöä sopeutumaan ja varautumaan muutoksiin jo piirun verran aikaisemmin ennen kuin yrityksissä ajaudutaan irtisanomis- tai lomautustilanteisiin. Hankkeessa luodaan uusia keinoja haasteellisissa tilanteissa olevien yritysten, yrittäjien ja yritysten henkilöstön tukemiseksi.

Yritysten tukeminen toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan julkisia yrityspalveluja tuottavien tahojen kanssa ja käytännössä yrityksille räätälöidään kehittämis- ja koulutuspaketteja. Tavoitteena on saada yritykset takaisin kasvu-uralle ja vahvistaa yritysten kykyä ennakoida ja sopeutua markkinoiden muutoksiin.

Lisäksi kehitetään irtisanomis- ja lomautumisvaiheeseen joutuneille yrityksille ja yritysten henkilöstölle entistä aikaisemmin toteutettava keinoja turvata henkilöstön uudelleentyöllistyminen.

Hankkeen tavoitteena on myös uusien kilpailukykyisten yritysverkostojen synnyttäminen ja kehittäminen. Tavoitteena on saada aikaa yritysverkostoille uutta liiketoimintaa kehittämällä verkostoa, verkoston yrityksiä ja niiden henkilöstön osaamista. Hankkeen palveluissa pyritään tunnistamaan verkostoyritysten ydinkyvykkyydet, joiden avulla voidaan verkoston avulla luoda uutta liiketoimintaa.

Hankkeen painopisteenä teknologiateollisuuden yritykset, mutta verkostoituneena toimitaan myös muilla toimialoilla. Hanke tuottaa myös toimialalle ja yritykselle kohdennettua ennakointitietoa yritysten ja niiden henkilöstön sekä yhteistyöverkoston käyttöön. Ennakointitiedolla tuetaan yritysten uudistumista sekä tuetaan tarvittaessa yritysten henkilöstön nopeaa uudelleen sijoittumista.

Hankkeen projektikoordinaattoreina toimivat Mia Häkkinen ja Harri Katajisto.

MW-Kehityksestä lisätietoa antaa:
Pasi Mäkinen 044 517 5107
pasi.makinen(at)mw-kehitys.com