MW-Kehitys Oy sai hankerahoituksen ”Taidekaupungin matkailun tiedolla johdetun ekosysteemin rakentaminen”-kehittämishankkeeseen. Hankkeessa toteutettiin Taidekaupungin matkailu- ja palvelutuotteita kokoava myyntikanava siihen kuuluvine analyysityökaluineen. Hanke käynnistettiin helmikuussa 2021 ja se päättyi saman vuoden lopussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö avasi kesällä 2020 koko maata koskevan matkailuelinkeinon elpymistä edistävän rahoitushaun. Haussa painotettiin matkailun kehittämistä ja palveluiden elvyttämistä vallitsevan koronakriisin takia. Kaikkiaan rahoitettavaksi esitettiin 89 hanketta, joista 29 sai myönteisen päätöksen. Rahoituksesta päätti Varsinais-Suomen maakuntahallitus maanantaina.

MW-Kehityksen saama hankerahoitus kohdistui matkailupalveluiden myynnin ja ohjauksen digitalisointiin ja digitaalisen saavutettavuuden parantamiseen. Hankkeessa toteutettiin laajasti Taidekaupungin matkailua ja palveluita kokoava Visittaidekaupunki-sivusto. Toiminnallisuudessa kiinnitettiin erityisesti huomiota ostoketjujen synkronointiin ja tuotteiden myynnillistämiseen. Tavoite oli tehostaa ja nopeuttaa ostopäätösten tekemistä verkossa. Digialustasta saatavaa tietoa myös analysoidaan ja hyödynnetään edelleen palveluelinkeinojen kehittämistyössä.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli reilu 171.000 euroa, josta Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksen kautta rahoitettiin noin 137.000 euroa. Rahoittava viranomainen oli Varsinais-Suomen liitto. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Sanna Tukia.

Lue lisää ”Taidekaupungin matkailun tiedolla johdetun ekosysteemin rakentaminen”-kehittämishankkeen loppuraportista. Lisätietoja antaa myös Otto Huttunen, 050 4413249.