Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeessa toteutettiin selvitys biokaasulaitoksen kannattavuudesta Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seuduille, Watrec Oy:n toimesta.

Fossiilisia polttoaineita tullaan yhä enemmän korvaamaan uusiutuvilla ja Suomessa on vielä tilaa uusille biokaasulaitoksille. Myös rahoittajilla on kiinnostusta taloudellisesti kannattavalle toiminnalle ja uusille potentiaalisille sijoituspaikoille.

Biokaasutuotannon lähtökohtia ja kannattavuutta selvitettiin Keuruun, Multian, Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Ruoveden kunnissa. Selvitykseen sisältyvät käsiteltävät massat ovat alueiden biojäte, puhdistamoliete ja sakokaivoliete, myös teollisuuden ja maatalouden jätteitä ja sivuvirtoja. Biokaasulaitoksen hankintapäätökseen ja sijoittamiseen vaikuttavat mm. käsiteltävä aines ja määrä sekä aineksen jakaantuminen alueellisesti, liikenneyhteydet ja tieverkosto, tuotetun energian myynti ja hyödyntämismahdollisuudet jne.

Biokaasulaitoksen sijoituspaikan valinta perustuu yleensä sen mukaan, missä tuotettu biokaasu voidaan hyödyntää. Toisaalta, biokaasulaitos voi olla järkevää sijoittaa sinne, missä sijaitsee suurimman yksittäisen jakeen tuottaja. Tässä selvitystyössä sellainen tuottaja on Metsä-Tissue Mäntässä, jossa myös energiantarve on suhteellisen mittavaa, ja jossa mahdollisesti voitaisiin osa polttoaineesta korvata biokaasulla.  Selvitys osoitti myös sen, että tuotetulle biokaasulle voi olla muitakin hyödyntäjiä selvitysalueella.

Biokaasulaitoksen kannattavuutta tulisi tämän selvitystyön tuloksista edelleen nostaa paremmalle tasolle, jotta se voitaisiin esittää houkuttelevana vaihtoehtona mm. rahoittajille.  Taloudellista kannattavuutta voidaan parantaa hankkimalla lisämateriaalia tarkastelualueen ulkopuolelta ja pyrkiä löytämään ratkaisuja mädätteen hyödyntämiseksi siten, että siitä aiheutuvat kustannukset alenisivat.

Lue hankkeen loppuraportti.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishanke

jonna.haapamaki(at)mw-kehitys.com puhelin: 050 384 6851